Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Kurth Silorinne ja jäsen Kukka Trofast.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.10.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kurth Silorinteen ja Kukka Trofastin. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi