Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Muut asiat

Päätös

- Toive, että kunnan nuorisotoimi tekisi aloitteen "vaeltavien vanhempien" toiminnan uudelleen elvyttämiseksi nuorison häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn. Nuorisotoimi voisi kutsua vapaaehtoiset vanhemmat koolle ja aloittaa tämän toiminnan koordinoinnin. Yhteiseen keskusteluun voisivat osallistua myös kaikki nuorten kanssa työtä tekevät tahot (hyvinvointipäällikkö, etsivä nuoristyö, kuraattorit, koulukoutsi, psykologi ja seurakunnan nuorisotyö).

- Käytiin keskustelua kännykkäparkin käytöstä kouluissa. Toiveena on, että kännykät laitetaan oppitunnin ajaksi kännykkäparkkiin.

- Lapsilukumäärän lasku huolestuttaa.

- Seuraava kokous 8.11. klo 17.30


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi