Kunnanvaltuusto, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Sauli Tuomela ja jäsen Jaakko Vatilo.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanvaltuusto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.11.2023.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Sauli Tuomelan ja valtuutettu Jaakko Vatilon.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.11.2023.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi