Kunnanvaltuusto, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksessa jätetty valtuustoaloite

Päätös

Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 30.10.2023 päivätyn valtuustoaloitteen: Laihian näkyvyys valtateillä 3 ja 18 (LAIDno-2023-482).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi