Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Jukka Jänisoja ja jäsen Timo Kamila.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanvaltuusto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.5.2022.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Jukka Jänisojan ja valtuutettu Raimo O Kinnarin.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.5.2022.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi