Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Päätös

Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Liikennepuisto Laihialle (LAIDno-2022-328).

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Urheilukeskus -viitoitus (LAIDno-2022-329).

Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
- Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä (LAIDno-2022-330)
- Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen (LAIDno-2022-331).

Laihian Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Uimahallin lastenaltaaseen liukumäki (LAIDno-2022-332).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi