Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti jäsen Tiina Friman ja jäsen Tero Frondelius.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.9.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Tero Frondeliuksen ja jäsen Jukka Harjun.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi