Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Kunnanhallituksen kokoussuunnitelma / loppuvuosi 2021

LAIDno-2017-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kokoussuunnitelmassa kunnanhallituksen päätöskokouksia on suunniteltu pidettäväksi 10. Kokoussuunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli siihen on tarvetta.

Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa, jonne kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet saavat sähköpostissa kuhunkin kokoukseen erillisen linkin.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen (julkisilta osin) ovat luettavissa kotisivuilla. Lisäksi kopiot esityslistasta ja tarkastetusta pöytäkirjasta liitteineen (julkisilta osin) toimitetaan kirjastoon.

Oheismateriaali: Kokoussuunnitelma 2021 (luonnos)

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kokoussuunnitelmansa ajalle 1.1.–31.12.2021 siten, että suunnitellut kokouspäivät ovat 25.1., 15.2., 29.3., 10.5., 31.5., 23.8., 13.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.2021.
  • että kokouksen tarkastettu pöytäkirja (julkisilta osin) pidetään yleisesti nähtävillä (julkaistaan) kotisivuilla kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Oikeusministeriö antoi eduskunnalle 12.3.2021 hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään. Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä. Valtuustokausi 2021–2025 on esitetty alkavan 1.8.2021 jatkuen toukokuun 2025 loppuun.

Kuntavaalien siirtämisen vuoksi on on syytä tarkastella kunnanhallituksen kokoussuunnitelmaa ja tehdä siihen muutoksia kevään osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää päivittää kokoussuunnitelmaa ja hyväksyä ajalle 1.4.–30.6.2021 kokouspäiviksi 26.4.2021 ja 24.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Kunnanhallituksen kokoussuunnitelmaa on päivitetty syys-lokakuun osalta.

Hyväksyttyyn kokoussuunnitelmaan on suunniteltu muutoksia:
13.9.2021: ei kunnanhallituksen kokousta, tilalla valtuuston iltakoulu
4.10.2021: ei kunnanhallituksen kokousta, siirtyy pidettäväksi 11.10.2021
1.11.2021 ja 29.11.2021: kunnanhallituksen kokous.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokouspäiviksi 20.9.2021 ja 11.10.2021.

Kunnanhallitus päättää todeta kokouspäiviksi aiemmin hyväksytyn 1.11.2021 ja 29.11.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi