Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Teemu Knuutti ja jäsen Päivi Miskala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.6.2024.

 

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää

  1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.6.2024.

Päätös

  1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Teemu Knuutti ja jäsen Päivi Miskala.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi