Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Osavuosikatsaus 1/2024

LAIDno-2024-45

Valmistelija

  • Jaakko Keto, talouspäällikkö, jaakko.keto@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta.

Tammi-huhtikuun toteutuman mukaan toimintamenoihin varatuista määrärahoista on käytetty 32,3 %. Investointien osalta nettomäärärahoista on käytetty vasta 10,3 %, sillä käyttö ajoittuu pääosin kesään ja loppuvuoteen. Tehtäväaluekohtaisissa toteumissa ei ole huomioitu sisäisiä vuokra- ja siivouspalveluiden tuloja ja menoja. Näiltä osin tilikauden vertailutieto ja toteumatieto eivät ole vertailukelpoisia.

Korkomenot ovat kasvaneet ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana verrattuna edeltäviin tilikausiin.

Ennakkotieto huhtikuun asukasluvusta on 7 697 henkilöä. Asukasluvun lisäys on 15 henkilöä verrattuna 31.12.2023 tilanteeseen.

Talouden toteuman raportointiin ja osavuosikatsauksen esitystapaan on tulossa muutoksia. Tavoitteena on, että taloushallinnon dokumentointi yhtenäistetään ulkoasun osalta ja sisältöä monipuolistetaan. Alustavan aikataulun mukaan tämän vuoden toinen osavuosikatsaus tullaan toteuttamaan tällä uudella toimintamallilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että osavuosikatsaus 1/2024 merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi