Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä työjärjestyksen.

 

Kokouskäsittely
Kunnanvaltuuston pj. Antti Tuomela ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila saapuivat kokouksen asian käsittelyn aikana klo 17.02.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi