Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tiedoksi

Kuvaus

Laihian kuntaan / kunnanhallitukselle on osoitettu seuraavat asiakirjat:

- Sisäministeriön pelastuosaston selvityspyyntö "Pelastustoimen alueiden muuttaminen vastaamaan maakuntajakoa", saapunut 26.2.2020 (LAIDno 2020-183)
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen maakunnista 29.8.2019, jossa mm. Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Päätöksen perusteella sisäministeriö ryhtyy valmistelemaan pelastustoimen aluejaon muutosta, jossa Isonkyrön kunta siirretään Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen. Pelastuslain 24 §:n perusteella aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Lausunnot pyydetään 17.4.2020 mennessä.

- Hallinto-osaston kannanotto terveys- ja hyvinvointijohtajan viran tarpeellisuus / kh 9.3.2020 § 47, saapunut 17.3.2020 (LAIDno 2019-520) 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityspyynnön ja kannanoton tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi