Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että kunnassa tullaan tekemään poikkeustilanteen vuoksi henkilökunnan siirtopäätöksiä.
Osastopäälliköt tekevät työntekijän siirtyessä toiseen työtehtävään KVTES II luku 10 §:n mukaisen siirtopäätöksen. Nämä päätökset tulevat kunnanhallituksen käsiteltäväksi viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpanon yhteydessä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi