Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.58.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.

Merkitään, että kunnanhallitus piti hiljaisen hetken kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Nyystin muistolle.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi