Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2024-43

Kuvaus

Kunnanhallitus,​​​​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​​​​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​​​​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​​​​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​​​​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §)

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​​​​ päivystysvapaat,​​​​ ei-​​​​harkinnanvaraiset virka-​​​​ tai työvapaat,​​​​​​​​​​​ koulutus-​​​​​​​​​​​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​​​​​​​​​​​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​​​​oikeuttaan. (Hallintosääntö 58 §)

Kunnassa on 4.9.2023 otettu käyttöön palkka-​​​ ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec F. Kaikki henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset (mukaan lukien työsopimukset ja viranhoitomääräykset) siirtyivät sähköiseen järjestelmäkokonaisuuteen.

Liitteenä luettelot kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 12.2.–19.3.2024. (CaseM-​​​asianhallintajärjestelmä)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä.
  2. todeta,​​​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi