Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuustoaloite / Valtuuston kokouskutsu ja kunnan markkinointi

LAIDno-2024-120

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 11.3.2024, § 15

Kokouskäsittely
Valtuutettu Jussi K Niemistö jätti kokouksessa 11.3.2024 päivätyn valtuustoaloitteen (LAIDno-2024-120) seuraavista asioista:
1) kunnanvaltuuston kokouskutsussa lehdessä oltava päätettävät asiat,
2) kaikkea markkinointia tehostettava ja
3) valtuutettujen käytettävä Laihian euroja kunnan markkinoinnissa.

Päätös
Valtuustoaloite annettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

________________________________________________________

Kunnanhallitus, 25.3.2024, § 56

Valtuutettu Jussi K Niemistö jätti valtuuston kokouksessa 11.3.2024 valtuustoaloitteen koskien kunnanvaltuuston kokouskutsua ja kunnan markkinointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hallintopalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi