Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi

Kuvaus

  • Valtioneuvoston päätös Kaskisten kaupungin kuulumisesta Pohjanmaan työllisyysalueeseen, saapunut 11.3.2024 (LAIDno-2023-449)
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje: Laihian yleislääketieteen osaston lopettaminen ja asukkaiden kielellisten oikeuksien toteutuminen, saapunut 18.3.2024 (LAIDno-2024-37)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi