Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Maaseutuhallinnon järjestämistä koskevan sopimuksen ja Vöyrin maaseutulautakunnan johtosäännön päivittäminen

LAIDno-2024-88

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Syksyllä 2012 Laihian, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnat sekä Vaasan kaupunki tekivät sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä. Sopimus astui voimaan 1.1.2013, kun yhteinen maaseutulautakunta aloitti toimintansa. Maaseutulautakunta on käsitellyt kokouksessaan 11.10.2023 § 9 lautakunnan johtosäännön ja sopimuksen päivittämistä. Vöyrin kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan sopimuksen ja johtosäännön 9.11.2023 § 73.

Sopimuksessa ja johtosäännössä on päivitetty seuraavia asioita:

  • alueen kuntarakenteen muutokset
  • lakiviittausten muutokset
  • työnimikkeiden muutokset
  • Sopimuksesta on poistettu tiettyjä kohtia, jotka olivat välttämättömiä toimintaa aloitettaessa.
  • Vaasan keskustan palvelupiste poistettiin käytöstä 1.1.2016 Vaasan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, koska Vaasan kaupunki tarvitsi tiloja.

 

Sopimuksen muutokset ovat teknisluonteisia. Kustannustenjakoon ei ole tehty muutoksia. Vöyrin kunta on lähettänyt sopimusesityksen sopijakunnille hyväksymistä varten ennen sopimuksen voimaan astumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

  • päivitetty maaseutuhallinnon järjestämistä koskeva Laihian, Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin välinen yhteistoimintasopimus ja
  • Vöyrin maaseutulautakunnan johtosääntö

hyväksytään liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi