Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Valtuustoaloite / Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto Laihialla

LAIDno-2022-245

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 28.3.2022, § 16

Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 28.3.2022 päivätyn valtuustoaloitteen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta Laihialla (LAIDno-2022-245).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

____________________________________________________

Kunnanhallitus, 2.5.2022, § 101

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hallinto-, hyvinvointi-, sivistys ja teknisille palveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi