Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Valtuustoaloite / Koirahiihto

LAIDno-2021-646

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto 13.12.2021, § 111

Päätös
Valtuutettu Tero Frondelius, valtuutettu Joni Leppilahti ja valtuutettu Kurth Silorinne jättivät kokouksessa 13.12.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Koirahiihto (LAIDno-2021-646).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

____________________________________________________________

Kunnanhallitus 31.1.2022, § 27

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian perussuomalaisten kunnanvaltuutetut ovat tehneet 13.12.2021 päivätyn valtuustoaloitteen koirahiihdon järjestämiseksi Laihialla.

Aloitteen mukaan koiran kanssa hiihtäminen on yksi liikuntamuoto ja kilpalaji. Laji mahdollistaa ulkoilun ja liikunnan eikä vaadi hiihtäjän ja koiran välineiden ja reitin lisäksi muuta kuin yhteiset säännöt. Koirahiihtoon sopivia harrastuspaikkoja on alueella vähän, lähin ja ainoa on Vaasassa.

Aloitteen pohjalta on selvitelty paikkaa, toimintamallia ja ohjeistusta harrastuksen aloittamiseksi.

Asiaa on valmisteltu teknisen toimen kanssa. Kirkonkylän pururata on koirahiihtoon soveltuva. Radan hiihtolenkiltä voidaan merkitä kyltein koirahiihtoa varten reitti. Reitin läheisyyteen varataan roskis. Erillisten sääntöjen avulla harrastus on mahdollista aloittaa kaikkia osapuolia huomioivalla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää koirahiihtoharrastuksen mahdollistamisesta ehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti, että koirahiihtoharrastusta ei tässä vaiheessa mahdollisteta Kirkonkylän pururadalla.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi