Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Tiedoksi

Kuvaus

- Yhyres-Kehittämisyhdistys ry:n tilinpäätös 2021 (saapunut 25.3.2022, LAIDno-2020-468)

- Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuuston pöytäkirjanote 28.3.2022 § 8 "Laihian yksiköiden luokittelu yksikielisiksi" (saapunut 13.4.2022)

Oheismateriaali: Yhyres tilinpäätös, pöytäkirjanote

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi