Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Täyttölupa hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkaan

LAIDno-2022-278

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Henkilöstöpäällikkö on irtisanoutunut virastaan 9.2.2022 alkaen.

Kunnanvaltuusto tulee käsittelemään kokouksessaan 16.5.2022 henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus (hallintosääntö § 29).

Valtuusto ottaa virkasuhteeseen kunnanjohtajan, osastopäälliköt, terveys- ja hyvinvointijohtajan sekä henkilöstöpäällikön (hallintosääntö § 32).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkaan.

Päätös on ehdollinen ja kumoutuu, mikäli kunnanvaltuusto ei hyväksy 16.5.2022 henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Virka julistetaan haettavaksi kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi