Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Valtuustoaloite Laihian Hyvinvointi Oy:n osakkeiden myynnistä

LAIDno-2020-484

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 28.9.2020, § 51

Päätös
Laihian Perussuomalaiset ja Laihian Puolesta -valtuustoryhmä jätti kokouksessa 28.9.2020 päivätyn valtuustoaloitteen selvitystyön aloittamisesta kunnan osuuden myymisestä kunnan ja Pihlajalinna Oy:n kanssa muodostamasta yhteisyritys Laihian Hyvinvointi Oy:stä (LAIDno-2020-484).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

__________________________________________

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 192

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hallinto-osastolle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Osakassopimuksen mukaisesti Laihian Hyvinvointi Oy:ltä sekä Pihlajalinna Terveys Oy:ltä on tiedusteltu kantaa kunnan omistusosuuden lunastamiseksi. Molemmat yhtiöt ovat ilmoittaneet 31.12.2020 päivätyssä kirjeessään, etteivät ne juuri tällä hetkellä ole kiinnostuneita hankkimaan Laihian Hyvinvointi Oy:n osakkeita.

Osakkeiden arvon määrittely ja myynti jollekin muulle taholle on erittäin haasteellista eikä välttämättä kunnan etujen mukaista. Keskustelua mahdollisesta osuuden pienentämisestä tai siitä luopumisesta on syytä tarvittaessa jatkaa myöhemmin lähinnä Laihian Hyvinvointi Oy:n ja Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi