Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Teemu Knuutti ja jäsen Päivi Miskala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Teemu Knuutin ja jäsen Päivi Miskalan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi