Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Osavuosikatsaus 1/2021

LAIDno-2021-75

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta.

Tammi-huhtikuun toteutuman mukaan kunnan toimintamenot yhteensä ovat 102,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja laskennalliseen talousarvioon verrattuna 103,2 %.

Investointien nettomenot ovat noin 394 744 euroa. Talousarviossa investointien nettomenot ovat 2 121 800 milj. euroa. Tammi-huhtikuun verotulot kasvoivat 7,5 % ja valtionosuudet 8,8 % edellisestä vuodesta. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 7,9 % edellisestä vuodesta.

Lainaa kunnalla oli huhtikuun lopussa 32 100 021,90 euroa (n. 4 013 euroa/asukas). Ennakkotieto maaliskuun asukasluvusta on 7 985 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1/2021 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi