Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Muut asiat

Päätös

Kunnanvaltuuston ja –hallituksen valokuvaus suoritetaan ennen kunnanvaltuuston kokousta 31.5.2021 klo 17.30.

Seuraava kunnanhallituksen kokous on 23.8.2021.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi