Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Laihian YHDESSÄ-verkoston esitys nuorten kesätyötakuusta

LAIDno-2021-321

Valmistelija

  • Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnassa toimii nuorisolain (1285/2016 § 9) mukainen monialainen YHDESSÄ-yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on nuoria koskevien asioiden yleinen suunnittelu ja toimeenpanon kehittäminen.

Ryhmä käsitteli laihialaisten nuorten ajankohtaistilannetta kokoontumisessaan 11.3.2021.

Eri työntekijöiden kokemusten mukaan koronarajoitusten vuoksi nuorten tilanne on vaikeampi kuin vuosi sitten. Nuorilla ei ole kattavia tukiverkostoja ja riittäviä selviytymiskeinoja varsinkaan tilanteessa, jossa perheen voimavarat ovat vähissä, ja sen vuoksi jokainen nuori tarvitsisi positiivisia kokemuksia.

Laihian YHDESSÄ-verkosto esittää kunnan kesätyön laajentamista niin, että jokainen yhdeksäsluokkalainen, joka ei saa muualta kesätyötä, saa lyhyen kesätyökokemuksen.

Oheismateriaali: Esitys (pvm 110321)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että kesästä 2022 lähtien Laihian YHDESSÄ-verkoston esitys pyritään huomioimaan.

Kunnanhallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi