Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä työjärjestyksen siten muutettuna, että asialistaan lisätään § 125 Vaasan sairaanhoitopiirin pyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien tietojen siirtämiseen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi