Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Yhteistyötoimikunnan lausunto (LAIDno-2021-578)

  • Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 22.11.2021 § 17 antanut kunnanhallitukselle lausunnon koskien kunnan kiinteistönhoidon järjestämistä.

 

Nuorisovaltuuston toimintakertomus (LAIDno-2022-162)

  • Laihian kunnan nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi