Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Antti Tuomela ja jäsen Sauli Tuomela.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.2.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Antti Tuomelan ja jäsen Sauli Tuomelan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi