Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Laihian kunnan suostumus kiinteistökauppaan

LAIDno-2018-680

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Kaupanvahvistaja on lähettänyt kuntaan luonnoksen kauppakirjasta, jolla yksityishenkilö ostaa aikaisemmin vuokraamansa alueen ja sen läheisyydessä olevia maa-alueita.

Alue käsittää tilan 399-407-3-40 ja määräalat tiloista 399-407-3-33, 399-407-3-29 ja 399-407-3-49. Nämä yhdessä muodostavat alueen, jolla sijaitsevat omakotitalo (vuokra-alueella) ja tuotantorakennus.

Tilat omistava yritys on asetettu konkurssiin 13.11.2018. Konkurssipesän omistukseen jääneiden rakennusten alueella on öljyvahingosta (todettu 18.3.2018) johtuen pilaantunutta maata. Lisäksi alueella sijaitsevan lämpökeskuksen tiilinen, vanha savupiippu on huonokuntoinen ja vaaraksi ympäristölle. Konkurssipesällä ei ole varoja näiden ongelmakohtien hoitamiseen, joten ne tulisivat jäämään kunnan vastuulle. Konkurssipesän pesänhoitaja haluaa kunnan suostumuksen tälle kaupalle.

Luonnos kauppakirjasta oli nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta antaa suostumuksen kiinteistökauppaan.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Keskustelun aikana puheenjohtaja Minna Niemi ehdotti jäsen Asko Salmisen kannattamana esittelijän ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsenistä tehtyä esitystä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Merkitään, että jäsen Teemu Knuutti oli poistuneena kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.36–18.44.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi