Konsernijaosto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Pentti Kananoja ja jäsen Päivi Miskala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Konsernijaosto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.9.2020.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Päivi Miskalan ja jäsen Juha Niemiahon.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi