Konsernijaosto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen välinen vuokrasopimus (lisäpykälä)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Konsernijaosto päättää merkitä haasteellisen tilanteen tiedoksi ja pyrkii vaikuttamaan tilanteen ratkeamiseen nopealla aikataululla.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi