Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Yritystalohanke / hankkeen käynnistäminen

LAIDno-2023-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Vuoden 2023 talousarviossa on seuraava kirjaus: Konserni- ja elinvoimajaosto selvittää ja valmistelee Laihian Tilapalvelut Oy:n kanssa uusien yritystilojen pääomittamistarvetta.

Kuntakonserniin on kesäkuussa 2023 palkattu uusi kiinteistöpäällikkö, minkä myötä talousarviokirjauksen mukainen selvittäminen ja valmistelu mahdollistuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää antaa Laihian Tilapalvelut Oy:lle tehtäväksi uuden yritystalon hankesuunnittelun valmistelun siten, että tilannetta voidaan tarkastella konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa 14.11.2023.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että Laihian Tilapalvelu Oy:stä toimitusjohtaja Arto Sjöblom, hallituksen puheenjohtaja Arto Tuomisto ja hallituksen jäsen Janne Laine saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kokoukseen oli kutsuttu Laihian Tilapalvelu Oy:n kiinteistöpäällikkö Jarkko Järvenpää esittelemään hankesuunnittelun tilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talouspäällikkö Jaakko Keto ja Laihian Tilapalvelu Oy:n kiinteistöpäällikkö Jarkko Järvenpää saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Yritystalohankkeen ohjausryhmä on tarkastellut hankkeen tilannetta ja alustavia suunnitelmia kokouksessaan 14.12.2023. Ohjausryhmä esittää konserni- ja elinvoimajaostolle, että Laihian Tilapalvelu Oy perustaisi kiinteistöosakeyhtiön, joka toteuttaisi hankkeen. Lisäksi ohjausryhmä esittää, että Laihian kunta toimisi tarvittaessa Laihian Tilapalvelu Oy:n/Kiinteistö Oy:n hankkiman lainan takaajana.

Hankkeen ohjausryhmän toisessa kokouksessa 1.2.2024 käsiteltiin rakennettavan hallin tilojen käyttöä ja markkinointia. Hanke on herättänyt kiinnostusta tällä hetkellä kuntakonsernin tiloissa toimivissa yrityksissä ja ohjausryhmä esittää, että osa hallista voitaisiin osoittaa jo paikkakunnalla toimiville yrityksille.

Hankkeen laajuus tavoitteineen tulee ohjausryhmän jatkoselvitysten myötä täsmentymään kuluvan vuoden aikana. Alustava arvio on, että suunnittelun hankkimisen ja suunnittelun myötä halli rakentuu vuoden 2025 aikana.

Oheismateriaali: Ohjausryhmän muistiot 14.12.2023 ja 1.2.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

 1. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että
  1. hanke toteutetaan siten, että Laihian Tilapalvelu Oy perustaa kiinteistöosakeyhtiön, joka toteuttaa hankkeen.
  2. hanke rahoitetaan pääosin Laihian Tilapalvelu Oy:n tai perustettavan kiinteistöosakeyhtiön ottamalla lainalla, jonka takaajana toimii kunta. Takaus tulee kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kuluvan vuoden aikana.
 2. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että toteutettavan hallin tiloista osa voidaan vuokrata paikkakunnalla jo toimiville yrityksille. Konsernin vapaina olevia tiloja voidaan markkinoida tarvittaessa yhteistyökumppanin kautta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Yritystalohankkeen ohjausryhmä ja konserni- ja elinvoimajaosto ovat tarkastellut hankkeen tilannetta ja alustavia suunnitelmia kokouksissaan 14.12.2023 ja 12.2.2024. Ohjausryhmä ja konserni- ja elinvoimajaosto esittävät, että 1) Laihian Tilapalvelu Oy perustaisi kiinteistöosakeyhtiön, joka toteuttaisi hankkeen ja 2) että Laihian kunta toimisi tarvittaessa Laihian Tilapalvelu Oy:n/Kiinteistö Oy:n hankkiman lainan takaajana.

Rakennettavan hallin tilojen käyttöä ja markkinointia käsiteltiin myös. Hanke on herättänyt kiinnostusta tällä hetkellä kuntakonsernin tiloissa toimivissa yrityksissä. Ohjausryhmä ja konserni- ja elinvoimajaosto esittävät, että osa hallista voitaisiin osoittaa jo paikkakunnalla toimiville yrityksille.

Hankkeen laajuus tavoitteineen tulee täsmentymään kuluvan vuoden aikana. Alustava arvio on, että suunnittelun hankkimisen ja suunnittelun myötä halli rakentuu vuoden 2025 aikana.

Oheismateriaali: Ohjausryhmän muistiot 14.12.2023 ja 1.2.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

​​​​​Kunnanhallitus päättää, että

 1. hanke toteutetaan siten, että Laihian Tilapalvelu Oy perustaa kiinteistöosakeyhtiön, joka toteuttaa hankkeen.
 2. hanke rahoitetaan pääosin Laihian Tilapalvelu Oy:n tai perustettavan kiinteistöosakeyhtiön ottamalla lainalla, jonka takaajana toimii kunta. Takaus tulee kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kuluvan vuoden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Puheenjohtaja Minna Niemi (yhteisöjäävi/läheinen Laihian Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja) ja varajäsen Janne Laine (yhteisöjäävi/Laihian Tilapalvelu Oy:n hallituksen vpj.) poistuivat kokouksesta pykälän ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi puhetta johti 1. vpj. Sauli Tuomela.

Valmistelija

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Yritystalohankkeen ohjausryhmä on käsitellyt tilannetta kokouksissaan kolme (3) kertaa.

Ohjausryhmä on kokouksessaan 4.4.2024 ohjeistanut seuraavaa:

 • Hankkeen suunnittelu aloitetaan talousarvion 2024 puitteissa.
 • Laihian Tilapalvelu Oy käy keskustelut hallin tiloista kiinnostuneen vuokralaisen kanssa ja tekee vuokrauksesta esisopimuksen mahdollisella osto-optiolla. Esisopimuksesta on sovittu yrityksen kanssa.

 

On keskeistä, että kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisimman tarkka tieto siitä, että hanke konkretisoituu ja se kyetään aikatauluttamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

 1. ehdottaa kunnanhallitukselle, että Laihian kunta käynnistää uusien yritystilojen (yritystalo) rakentamisen. Suunnittelu aloitetaan ohjausryhmän ohjauksen mukaisesti.
 2. että uusien yritystilojen markkinointia toteutetaan yhteistyössä Laihian kunnan, Laihian Tilapalvelu Oy:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n (VASEK) kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi