Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Timo Riiki ja jäsen Päivi Miskala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

  1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.6.2024.

 

Päätös

  1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varajäsen Hannele Viianen ja varajäsen Piia Eerola.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi