Keskusvaalilautakunta, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi

Kuvaus

- Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kirje "Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2024 ja siitä ilmoittaminen DVV:lle", saapunut 8.5.2023 (LAIDno-2023-303)

- Oikeusministeriön kirje "Vuoden 2024 vaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.", saapunut 2.6.2023 (LAIDno-2023-347)

- Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kirje "Vuoden 2024 presidentinvaali: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen", saapunut 26.9.2023 (LAIDno-2023-347)

Oheismateriaali: DVV:n ja Oikeusministeriön kirjeet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä kirjeet tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti merkitä kirjeet tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi