Keskusvaalilautakunta, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Asko Salminen ja jäsen Anna-Liisa Toikka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Keskusvaalilautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Keskusvaalilautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.10.2023.

Päätös

  1. Keskusvaalilautakunta päätti valita kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi Asko Salmisen ja jäsen Anna-Liisa Toikan.
  2. Keskusvaalilautakunta päätti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.10.2023.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi