Keskusvaalilautakunta, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Eduskuntavaalit 2023 / Määräajan jälkeen saapuneet ennakkoäänet

LAIDno-2022-442

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. (Vaalilaki 63 §)

Laihian keskusvaalilautakuntaan on saapunut kaksi (2) kirjeäänestyksen lähetekuorta määräajan jälkeen. Kirjeet ovat saapuneet kuntaan 24. ja 28.4.2023.

Kun eduskuntavaalit 2027 on toimitettu, nämä kaksi (2) määräajan jälkeen saapunutta lähetekuorta voidaan hävittää. (Valtionarkiston päätös 13.5.1994/Oikeusministeriön määräys 10.10.1994)
Keskusvaalilautakunta vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä säilytysaikojen puitteissa. Asiakirjoja voi tarvittaessa säilyttää kauemminkin tietosuojasäännökset huomioon ottaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi määräajan jälkeen saapuneet kaksi (2) kirjeäänestyksen lähetekuorta.
  2. liittää kirjeet pöytäkirjaan avaamattomina.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

  1. merkitä tiedoksi määräajan jälkeen saapuneet kaksi (2) kirjeäänestyksen lähetekuorta.
  2. liittää kirjeet pöytäkirjaan avaamattomina.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi