Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Talousarvio 2024 / Hyvinvointilautakunta investoinnit

LAIDno-2023-397

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan vapaa-aikatoimen talousarvion vuoden 2024 investointiesitys on tehty liikunnan toimenpidesuunnitelmaan pohjautuen. Kunnassa on useita liikuntapaikkojen kehittämiskohteita, näistä ensisijaiseksi kohteeksi hyvinvointilautakunta nostaa paini- ja kamppailutilojen saattamisen asian mukaiseen kuntoon. Tämä mahdollistuisi monitoimihallin laajentamisella, joka tulisi teknisen johtajan alustavien laskelmien mukaan kustantamaan n.1,5 milj. euroa. Vaihtoehtoisesti myynnissä olevan padel- hallin osto tulisi arvioiden mukaan kuitenkin huomattavasti edullisemmaksi ja nopeammaksi ratkaisuksi toteuttaa.

Painilla on Laihialla pitkät perinteet, kilpailumenestystä on tullut aina kansainvälisiä arvokisoja myöten. Painijat ja muut kamppailulajien harrastajat joutuvat vuosittain siirtymään monitoimitalolle tai olemaan harjoittelematta 8-10 viikkoa syksy- ja talvikauden aikana. Välillisesti tämä koskettaa 500-600 eri lajien harrastajaa, koska monitoimitalolla joudutaan harrastusryhmien varaukset tiivistämään painimattojen siirtämisen vuoksi. Tilanne on jatkunut usean vuoden ajan ja hankaloittaa huomattavasti monen eri lajin harrastajien ja vetäjien toimintaa, mutta myös koulujen arkipäivää.

Toimenpiteet Jakkulan ampumaradan muuttamiseksi ampumaratalain vaatimusten mukaisiksi on aloitettu alueen raivauksella tänä kesänä. Alueen kunnostustyöt ajoittuvat usealle vuodelle. Muita vuoden 2024 kunnostus ja hankintakohteita ovat entisen ampumahiihtopaikan kunnostustyöt, siirrettävien katsomojen hankinta ja vuosittainen suunnistuskarttojen päivitys. Kohteiden toteuttamisjärjestys, aikataulu ja rahoitus toteutuvat kunnan päätösten mukaisesti taloustilanteen, valtion ja AVI:n hankerahoituksen rajoissa. Investointisuunnitelmassa on huomioitu valtuustoaloitteet ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion teon yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää vapaa-aikatoimen liitteen mukaista talousarvion investointiosaa vuodelle 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi