Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Saila Pohjavaaara ja jäsen Olli Raatikainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.10.2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Jukka Harjun ja jäsen Päivi Kallion.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi