Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Muut asiat

Päätös

- Hyvinvointilautakunta keskusteli nuorten häiriökäyttäytymisestä Laihian Nuorisoseuran alueella.

- Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 17.10.2023 klo 18.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi