Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Kokouksen aluksi esittäytyy hyvinvointipäällikkö Marikki Forell. Lisäksi Mielle ry:n edustajat tulevat antamaan tilannekatsauksen Laihian toiminnasta.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että varajäsen Harry Back saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Merkitään, että hyvinvointipäällikkö Marikki Forell ja Mielle ry:n toimitusjohtaja Johanna Yli-Viitala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi