Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Urheilukeskuksen pysäköintialueet

LAIDno-2024-247

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Urheilukeskusalueella nykyisen Botnia Bend -areenan takana on käyttämätöntä nurmikkoaluetta, joka voitaisiin muuttaa parkkipaikaksi. Tämä lisäisi huomattavasti alueen turvallisuutta, etenkin, kun pesäpallokenttä sekä areenan nykyinen parkkialue ovat vierekkäin.

Parkkipaikan rakentaminen on hyväksytty hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvion investointiesityksessä, mutta määrärahaa tähän ei silloin myönnetty. Tarve on kuitenkin edelleen ilmeinen. Seurat ja useat liikuntapaikkoja käyttävät yksityishenkilöt ovat esittäneet toivetta lisäparkkipaikan rakentamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää tekniselle toimelle, että

1. Botnia Bend -areenan viereiselle nurmialueelle perustetaan parkkipaikka.

2. parkkipaikan rakentaminen kirjataan tulevan vuoden investointeihin ja varataan määräraha talousarvioon.

Päätös

1. Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

2. Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tekninen johtaja Jari Mansikka-aho.

Tiedoksi

tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi