Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tiedoksi

Valmistelija

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi
  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

- Laihian kunta on osallistunut toukokuussa Kuntaliiton kyselyyn, jolla kootaan tietoa Kuntien kulttuuritilastot KULTTI -raportointialustalle. Kevään 2024 kysely koskee kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteita ja johtamista, taiteen perusopetuksen ja kulttuuritapahtumien lukumäärää sekä tiloja. Kysely oli auki 13.5.-7.6.2024 ja tulokset julkaistaan syyskuussa KULTTI-raportointialustalla. KULTTI-raporteista voi hakea tietoja tilastovuoden, kunnan, maakunnan, avi-alueen tai kuntaryhmän mukaisella jaottelulla.

- Liikuntapaikkahankkeiden tilannekatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tekninen johtaja Jari Mansikka-aho.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi