Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Saila Pohjavaara ja jäsen Harry Back.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 1.7.2024.

Päätös

1. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Saila Pohjavaara ja jäsen Harry Back.

2. Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi