Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin Säivänkankaan uimapaikan kehittämisestä.

Siirrettävät katsomot (2 kpl) on hankittu.

Loppuvuoden kokouspäiviä ovat 27.8.2024, 24.9.2024, 29.10.2024, 26.11.2024 ja 17.12.2024.

Liikuntatyöryhmän seuraava kokous pidetään ti 13.8.2024. Ennen kokousta järjestetään avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille keskustan kuntoradan kunnostamisesta ja ulkokuntosalilaitteiden hankinnasta.

Kokouskäsittely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tekninen johtaja Jari Mansikka-aho.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi