Hyvinvointilautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tiedoksi

Kuvaus

- Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönotto 4.9.2023 alkaen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi