Hyvinvointilautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Sale-Ann Lintunen ja jäsen Ritva Lämpsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.10.2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Sale-Ann Lintusen ja jäsen Ritva Lämpsän.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi