Hyvinvointilautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muut asiat

Päätös

- Hyvinvointilautakunta keskusteli ikäihmisten virkistystoiminnan jatkosta sekä uimahalliin mahdollisesti hankittavan kylmäaltaan ominaisuuksista.

- Hyvinvointilautakunnan seuraava kokous pidetään 15.11.2023 klo 18.00.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi