Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi

Kuvaus

Oheismateriaali: Avin päätös LSSAVI/20279/2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:

-Avin päätös LSSAVI/20279/2021; Yleisurheilukentän kunnostukseen on myönnetty valtionavustusta 45.000 euroa.

-Keskustan kuntoradan ampumapaikan laillisuus selvitetään. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi